A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381537. látogatója

Budapest

2020. február 28.,

péntek


 

31. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
983
3/2020. (II. 28.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
985
2/2020. (II. 28.) AM rendelet
Az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról
985
3/2020. (II. 28.) AM rendelet
A harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról
995
4/2020. (II. 28.) AM rendelet
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
1005
4/2020. (II. 28.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
1009
8/2020. (II. 28.) ITM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
1035
5/2020. (II. 28.) KKM rendelet
A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáiról
1092
6/2020. (II. 28.) KKM rendelet
A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
1093
97/2020. (II. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1095
98/2020. (II. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1095
99/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1096
100/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1096
101/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1096
102/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1097
103/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1097
104/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1097
105/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
1098
106/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1098
107/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1098
108/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1099
109/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1099
110/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1099
111/2020. (II. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1100
112/2020. (II. 28.) KE határozat
A 66/2017. (III. 2.) KE határozat módosításáról
1100
1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról
1101
1065/2020. (II. 28.) Korm. határozat
Települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról
1107

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.