A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. december 31.,

csütörtök


 

298. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
721/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
Egyes villamosenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11706
722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11711
723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11734
724/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11736
725/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
11746
726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról
11748
727/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós eljárások egyes szabályairól
11752
728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
11760
729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
11762
730/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
11764
731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról
11768
732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról
11769
21/2020. (XII. 31.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
11770
584/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
11776
585/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
11776
586/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
11777
587/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
11777
588/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
11778
589/2020. (XII. 31.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
11778
590/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
11779
591/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
11779
592/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
11779
593/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
11780
594/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
11780
595/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11780
596/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11781
597/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11781
598/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11781
599/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11782
600/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11782
601/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11782
602/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11783
603/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11783
604/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11783
605/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11784
606/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11784
607/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11784
608/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11785
609/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11785
610/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11785
611/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11786
612/2020. (XII. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11786
613/2020. (XII. 31.) KE határozat
Katonai bírói kinevezésről
11786
614/2020. (XII. 31.) KE határozat
A 24/2018. (I. 15.) KE határozat módosításáról
11787
2061/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hetedik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való részvételről
11787
2062/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
11788
2063/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
11804
2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
11813
2065/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A Fudan Egyetem és kapcsolódó egyéb kormányzati felsőoktatási létesítményfejlesztések megvalósításához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
11820
2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
11821
2067/2020. (XII. 31.) Korm. határozat
A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1286/2018. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról
11822

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.