A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. december 30.,

szerda


 

295. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
706/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11345
707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
11380
708/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11382
5/2020. (XII. 30.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról
11390
21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet módosításáról
11410
20/2020. (XII. 30.) IM rendelet
Egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
11412
59/2020. (XII. 30.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
11449
60/2020. (XII. 30.) ITM rendelet
A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
11483
16/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről
11484
17/2020. (XII. 30.) PM rendelet
Egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
11490
18/2020. (XII. 30.) PM rendelet
Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
11492
19/2020. (XII. 30.) PM rendelet
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről
11496
20/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról
11496
21/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról
11498
22/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
11510
23/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
11549
24/2020. (XII. 30.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
11550
2049/2020. (XII. 30.) Korm. határozat
A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
11559

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.