A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381523. látogatója

Budapest

2020. december 29.,

kedd


 

294. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről
11217
688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól
11218
689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről
11219
690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
11220
691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről
11221
692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól
11224
693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról
11226
694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
11227
695/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
11230
696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
11230
697/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
11231
698/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
11254
699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11255
700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11256
701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
11261
702/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
11262
703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11263
704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
11264
705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
11266
19/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
11268
20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet
Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorló kijelölésének módosítása és egyes közlekedési társaságok tulajdonosi joggyakorló kijelölésének hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, valamint az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról
11269
70/2020. (XII. 29.) AM rendelet
A Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
11270
71/2020. (XII. 29.) AM rendelet
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál hatályban lévő, a magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó szakmaközi kutatásösztönzési programról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
11272
18/2020. (XII. 29.) IM rendelet
A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
11274
19/2020. (XII. 29.) IM rendelet
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról
11285
57/2020. (XII. 29.) ITM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
11286
58/2020. (XII. 29.) ITM rendelet
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
11286
15/2020. (XII. 29.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatáról, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök szolgálatképtelenségének megállapításáról
11295
2030/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A koronavírus elleni nemzeti oltóanyag fejlesztésének támogatásáról
11324
2031/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése érdekében szükséges intézkedésekről
11324
2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó források biztosításáról
11325
2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról
11326
2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről
11326
2035/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről
11327
2036/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Keleti pályaudvar területét érintő és azzal közvetlenül határos területek hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről
11328
2037/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről
11329
2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről
11329
2039/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-5.2.6-20 azonosító jelű („Országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései” nevű) felhívásra benyújtott projektjavaslatok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
11331
2040/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
11332
2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
11334
2042/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A kormánybiztos kinevezéséről szóló 1615/2020. (IX. 30.) Korm. határozat módosításáról
11336
2043/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról szóló 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
11336
2044/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A szűrővizsgálatok új rendszeréről, valamint a céllakosság átszűrtségének növelését célzó intézkedésekről
11337
2045/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozásáról, valamint előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1557/2020. (VIII. 30.) Korm. határozat módosításáról
11337
2046/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
11337
2047/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A fertőd-eszterházai Esterházy-kastély és környezete hosszútávú fejlesztéséről, az „ESZTERHÁZA Turisztikai Beruházás” előkészítéséről
11338
2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
11339

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.