A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. december 24.,

csütörtök


 

290. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről
10734
658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
10735
659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
10736
660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről
10737
661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
Egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
10740
662/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
10766
663/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
10769
664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10770
8/2020. (XII. 24.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a Batthyány Lajos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával összefüggő módosításáról
10771
2002/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlanrész versenyeztetés mellőzésével történő hasznosításáról
10773
2003/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról
10773
2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Szent István Egyetem, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról
10775
2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról
10779
2006/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Egyes vagyonkezelő alapítványok céljainak eléréséhez, megvalósításához szükséges feltételeket és forrást biztosító kormányhatározatok módosításáról
10813
2007/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
10814
2008/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
10825
2009/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
10827
2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
10829
2011/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Budapest Főváros XII. kerületében a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a támfalak kiépítéséhez szükséges forrás biztosításáról
10830
2012/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az Illovszky Rudolf Stadion és a kapcsolódó labdarúgó infrastruktúra működtetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
10830
2013/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról
10831
2014/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról
10833
2015/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
II. Zsigmond Ágost lengyel király gyermekpáncéljának a Lengyel Köztársaság részére történő tulajdonba adásáról
10834
2016/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00009 azonosító számú („Fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban” című) projekt összköltségének növeléséről
10834
2017/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosító számú („Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” című) projekt támogatásának növeléséről
10836
2018/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00037 azonosító számú („A Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) projekt összköltségének növeléséről
10838
2019/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-017-00086 azonosító számú („A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című) és az EFOP-4.1.2-17-2017-00122 azonosító számú („A Kántor Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) projekt összköltségének növeléséről
10840
2020/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00006 azonosító számú („Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fejlesztése, korszerűsítése” című) projekt összköltségének növeléséről
10842
2021/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
10844
2022/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Budapest Keleti és a Budapest Nyugati pályaudvarok fejlesztése érdekében szükséges egyes intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10848
2023/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
10851
2024/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 5. számú módosításáról
10855
2025/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
10855
2026/2020. (XII. 24.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10861

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.