A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2020. február 25.,

kedd


 

29. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
25/2020. (II. 25.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
950
26/2020. (II. 25.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
952
3/2020. (II. 25.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
953
3/2020. (II. 25.) OGY határozat
A "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
957
4/2020. (II. 25.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
957
93/2020. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
958
94/2020. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
958
95/2020. (II. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
959
1058/2020. (II. 25.) Korm. határozat
A 2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
959
1059/2020. (II. 25.) Korm. határozat
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
960
1060/2020. (II. 25.) Korm. határozat
A Közszolgálati Apartmanház létrehozásának támogatásáról
966
1061/2020. (II. 25.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
968

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.