A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. december 23.,

szerda


 

288. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
646/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény II., VIII. és IX. Melléklete módosításának kihirdetéséről
10494
647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól
10499
648/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
10510
649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
10513
650/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet, a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól szóló 236/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes informatikai és hírközlési miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
10521
651/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
10522
652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10523
653/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
10524
654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról
10525
655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
10528
2/2020. (XII. 23.) PTNM rendelet
A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról
10532
6/2020. (XII. 23.) MK rendelet
A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet módosításáról
10534
7/2020. (XII. 23.) MK rendelet
Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet módosításáról
10534
68/2020. (XII. 23.) AM rendelet
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól
10535
69/2020. (XII. 23.) AM rendelet
A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosításáról
10546
48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet
Egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről
10548
49/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról
10549
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet
A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról
10551
53/2020. (XII. 23.) ITM rendelet
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról
10703
54/2020. (XII. 23.) ITM rendelet
A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról
10705
13/2020. (XII. 23.) PM rendelet
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
10706
1988/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő részleges hasznosításáról
10717
1989/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A családtörténeti kutatások elősegítéséhez és a családtörténeti források széleskörű bemutatásához szükséges intézkedésekről
10718
1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról
10719
1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről
10720
1992/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Lenau Ház felújításának támogatásáról
10721
1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
10722
1994/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A hegykői egykori római katolikus iskola Öreg iskolaépületének felújításához, valamint a Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda tetőfelújításához szükséges támogatásról
10722
1995/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda beruházás előkészítésének támogatásáról
10723
1996/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Komáromi Erődrendszer fejlesztéséről és működtetéséről
10724
1997/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A maglódi kézilabdacsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról
10724
1998/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár felújításával kapcsolatos intézkedésekről
10725
1999/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
10726
2000/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
Az Antiókhiai Szír Ortodox Egyház projektjeinek a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
10727
2001/2020. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10727
114/2020. (XII. 23.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
10728
115/2020. (XII. 23.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
10728

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.