A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. december 22.,

kedd


 

286. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról
10392
626/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A webarchiválás részletes szabályairól
10407
627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltségének és Pest Megyei Kirendeltségének összevonásával összefüggő módosításáról
10408
628/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
10409
629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet és a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
10410
630/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
10412
631/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
10413
632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
10413
633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról
10415
634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10419
635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
10423
636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel szükséges módosításáról
10424
1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelete
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
10428
47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet
Egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
10445
52/2020. (XII. 22.) ITM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
10447
583/2020. (XII. 22.) KE határozat
Államtitkári felmentésről és kinevezésről
10448
1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2020. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás és a Gyógyszertámogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről
10448
1969/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogában történő változásról
10451
1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
10451
1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
10453
1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
10455
1973/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről
10457
1974/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések finanszírozásáról
10458
1975/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
10459
1976/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
10461
1977/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház tetőszerkezetének felújítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
10462
1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Egyes tanuszoda építésekről szóló kormányhatározatok módosításáról
10464
1979/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A pásztói tanuszoda építéséről
10464
1980/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Kerekegyháza város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
10465
1981/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról
10465
1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
10465
1983/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7. számú módosításáról
10466
1984/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2017-00040 azonosító számú „Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések” című projekt támogatásának növeléséről, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10466
1985/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
Egyes turisztikai célú kormányzati döntések visszavonásáról
10468
1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozat
A felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításáról
10468
113/2020. (XII. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról
10469

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.