A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. december 21.,

hétfő


 

283. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CLIII. törvény
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
9962
2020. évi CLIV. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról
9965
2020. évi CLV. törvény
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
9973
2020. évi CLVI. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
9980
2020. évi CLVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
9988
2020. évi CLVIII. törvény
A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
10009
2020. évi CLIX. törvény
A rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról
10012
2020. évi CLX. törvény
Egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról
10013
2020. évi CLXI. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
10030
616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról
10033
617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
10039
618/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10040
619/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10043
620/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
10045
621/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
10047
622/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10048
17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról
10050
22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
10054
23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet
A szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól
10071
24/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
10082
25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosításáról
10084
20/2020. (XII. 21.) MvM rendelet
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosításáról
10096
67/2020. (XII. 21.) AM rendelet
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről
10097
46/2020. (XII. 21.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
10098
16/2020. (XII. 21.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
10099
1952/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Pannon Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
10102
1953/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális raktár fejlesztéséről
10103
1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról
10104
1955/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Pápai Református Kollégium bővítéséhez szükséges támogatásról
10105
1956/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozásáról
10105
1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról
10106
1958/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
Az egykori piarista gimnázium épületének a Veszprémi Főegyházmegye által történő megvásárlásához szükséges intézkedésekről
10107
1959/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A vasvári termálfürdő működéséhez szükséges forrás biztosításáról
10108
1960/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
10110
1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat módosításáról
10110
1962/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről szóló 1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
10111
1963/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-2.1.1-16-2016-00010 azonosító számú („BEFOGAD-LAK Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című) projekt összköltségének növeléséről
10112
1964/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú („A Szegedi Tudományegyetem oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről
10114
1965/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20 azonosító jelű („Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” című) felhívás keretében megvalósuló egyes, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
10116
1966/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00002 azonosító számú („Hollókő Ófalu és Vár turisztikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
10118
1967/2020. (XII. 21.) Korm. határozat
A TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00032 azonosító számú („Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Érpatak községben” című) projekt támogatásának növeléséről
10120
112/2020. (XII. 21.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
10122

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.