A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2020. december 18.,

péntek


 

282. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXLI. törvény
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság állampolgárai, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról
9727
2020. évi CXLII. törvény
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
9729
2020. évi CXLIII. törvény
A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
9744
2020. évi CXLIV. törvény
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről
9746
2020. évi CXLV. törvény
Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről
9749
2020. évi CXLVI. törvény
Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
9753
2020. évi CXLVII. törvény
Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról
9757
2020. évi CXLVIII. törvény
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
9767
2020. évi CXLIX. törvény
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
9797
2020. évi CL. törvény
A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
9805
2020. évi CLI. törvény
Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról
9821
2020. évi CLII. törvény
Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
9822
601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról
9842
602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról
9851
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről
9852
604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról
9853
605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
9854
606/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
9854
607/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
9855
608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
9856
609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
9857
610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről
9858
611/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
9865
612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9868
613/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
9871
614/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9872
615/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
9872
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról
9873
20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
9895
21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet
A Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról
9931
66/2020. (XII. 18.) AM rendelet
A mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett egyes finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9935
51/2020. (XII. 18.) ITM rendelet
A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
9942
1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről
9953
1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat
A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről
9955
1950/2020. (XII. 18.) Korm. határozat
A Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9956
1951/2020. (XII. 18.) Korm. határozat
Az Andrássy Emlékmúzeum kijelölt helyszínén alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy új könnyűzenei központ kialakításáról
9956

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.