A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. december 17.,

csütörtök


 

281. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról
9617
589/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos feladatainak átadásáról
9620
590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9621
591/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
9627
592/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
9628
593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
9638
594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9642
595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
9643
596/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
9646
597/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9649
598/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
9649
599/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
9651
600/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9651
16/2020. (XII. 17.) MEKH rendelet
A kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról
9653
16/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet
A piacelemzéssel és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók önkéntes kötelezettségvállalásával kapcsolatos szabályokról
9654
17/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet
A digitális médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről
9662
18/2020. (XII. 17.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
9664
65/2020. (XII. 17.) AM rendelet
Az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról
9670
50/2020. (XII. 17.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
9676
17/2020. (XII. 17.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet és a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
9677
1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről
9681
1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről
9682
1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről
9683
1917/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Egyes, a születéssel összefüggésben megállapítható családtámogatási ellátások automatikus döntéshozatali eljárásban történő megállapításának lehetőségei vizsgálatáról
9685
1918/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
9685
1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet és a Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2021. évi címrendjének kiegészítéséről és módosításáról
9690
1920/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
9690
1921/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A kormányzati informatika működtetése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
9692
1922/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
9694
1923/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A turisztikai ágazatban működő egyes gazdasági társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlásának a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásáról
9694
1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről
9695
1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Málenkij Robot Emlékhely, a Kubinyi Ferenc Múzeum és a Központi Bányászati Múzeum működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
9695
1926/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére Kodály Zoltán egykori lakásingatlanának megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról
9697
1927/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó működtetésével, valamint a „Bartók-tavasz” Fesztivál és a „Liszt Ünnep” Fesztivál létrehozásával és működtetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról
9698
1928/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Luther Kollégium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges támogatásról
9699
1929/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
9699
1930/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében óvoda építéséhez és kialakításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
9700
1931/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó útfelújítás, valamint egyházi közösségi program megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
9702
1932/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásaihoz szükséges támogatásról
9704
1933/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A kapuvári strandfürdő fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
9704
1934/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Szurdokpüspöki külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
9707
1935/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a hálózati fiókok működéséhez szükséges forrás biztosításáról
9707
1936/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Neszmély – Radvaò nad Dunajom (Dunaradvány) kompkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
9708
1937/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
9709
1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról
9709
1939/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Egyes kulturális beruházások előkészítésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról
9710
1940/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás megvalósításához szükséges ingatlan biztosításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
9711
1941/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
9712
1942/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú („Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.9-17-2018-00009 azonosító számú („Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9714
1943/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú („Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című) projekt költségnövekmény igényének támogatásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról
9716
1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosító számú („Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása, RSZTOP-3.1.1” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
9718
1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számú („Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
9720
1946/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságoknak a Vidékfejlesztési Program VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások”, a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése”, valamint a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
9722
1947/2020. (XII. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
9723
111/2020. (XII. 17.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
9724

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.