A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381012. látogatója

Budapest

2020. december 16.,

szerda


 

280. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
587/2020. (XII. 16.) Korm. rendelet
A pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról
9514
63/2020. (XII. 16.) AM rendelet
Egyes földügyi és erdészeti tárgyú miniszteri rendeletek fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
9515
64/2020. (XII. 16.) AM rendelet
Az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9519
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról
9521
46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
9576
49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról és a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről
9579
16/2020. (XII. 16.) KKM rendelet
Az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9580
27/2020. (XII. 16.) AB határozat
A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 103. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
9584
40/2020. (XII. 16.) OGY határozat
A Menekültügyi és Migrációs Paktumot alkotó öt európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
9591
41/2020. (XII. 16.) OGY határozat
A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról
9591
582/2020. (XII. 16.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
9600
1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
9601
1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról
9610

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.