A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381526. látogatója

Budapest

2020. december 15.,

kedd


 

279. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről
9443
583/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
9445
584/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
9445
585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
Egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól
9446
586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
9447
15/2020. (XII. 15.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
9451
13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet
Az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről
9453
14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről
9457
15/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet
A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosításáról
9484
5/2020. (XII. 15.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet egyes turisztikai célú rendelkezésekkel összefüggő módosításáról
9487
12/2020. (XII. 15.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok kiegészítése miatti módosításáról
9495
564/2020. (XII. 15.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
9497
565/2020. (XII. 15.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
9497
566/2020. (XII. 15.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
9498
567/2020. (XII. 15.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
9498
568/2020. (XII. 15.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
9499
569/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
9499
570/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
9499
571/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
9500
572/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
9500
573/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
9500
574/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9501
575/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9501
576/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9501
577/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9502
578/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9502
579/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9502
580/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9503
581/2020. (XII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
9503
1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
A beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről
9503
1907/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti, valamint a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
9507
1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
9509
1909/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
9511
1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
A pilisvörösvári tanuszoda építéséről
9511
1911/2020. (XII. 15.) Korm. határozat
Egyes sporttárgyú kormányhatározatok módosításáról
9512

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.