A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2020. december 12.,

szombat


 

277. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2020. (XII. 12.) MvM rendelet
Az ingatlanügyi hatóságok bevételét képező egyes igazgatási szolgáltatási díjak megosztását szabályozó és a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
9374
62/2020. (XII. 12.) AM rendelet
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosításáról
9381
17/2020. (XII. 12.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9384

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.