A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. december 11.,

péntek


 

275. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXXIX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
9173
2020. évi CXXX. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról
9176
2020. évi CXXXI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
9286
2020. évi CXXXII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről
9292
2020. évi CXXXIII. törvény
Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról
9297
2020. évi CXXXIV. törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvénynek a csecsemőgondozási díj emelésével összefüggő módosításáról
9299
2020. évi CXXXV.  törvény
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
9300
2020. évi CXXXVI. törvény
A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
9311
2020. évi CXXXVII. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
9315
2020. évi CXXXVIII. törvény
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról
9320
2020. évi CXXXIX. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
9322
2020. évi CXL. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
9323
575/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
9325
11/2020. (XII. 11.) MEKH rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról
9327
11/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet
A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról
9328
12/2020. (XII. 11.) NMHH rendelet
A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról
9332
44/2020. (XII. 11.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet XIV. Belügyminisztérium fejezet címrendjének változásával összefüggő módosításáról
9345
48/2020. (XII. 11.) ITM rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
9369

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.