A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2020. december 10.,

csütörtök


 

274. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXXVIII. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
9140
9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet
A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól
9157
10/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet
A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
9160
47/2020. (XII. 10.) ITM rendelet
A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról
9168

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.