A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2020. december 9.,

szerda


 

273. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról
9072
570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről
9072
571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
9076
572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról
9078
573/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint közfeladatainak további ellátásáról
9116
574/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek a Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
9117
7/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
9118
8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet
Az egységes európai segélyhívó számra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívásokról
9118
60/2020. (XII. 9.) AM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
9121
61/2020. (XII. 9.) AM rendelet
Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról
9125
1893/2020. (XII. 9.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról
9127
1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021–2022. évi cselekvési programjáról
9127
1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat
Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervéről és az első prioritásba tartozó feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról
9130
1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének támogatásáról
9133
1897/2020. (XII. 9.) Korm. határozat
A Gödöllői Premontrei Apátság hitéleti és köznevelési célú beruházásainak támogatásáról
9136

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.