A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2020. december 7.,

hétfő


 

270. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól
8966
561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8969
562/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet
Logisztikai raktárcsarnok építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8969
43/2020. (XII. 7.) BM rendelet
A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról
8972
4/2020. KJE határozat
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
8973
1885/2020. (XII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház építése és kialakítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
8979
1886/2020. (XII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi terek kialakításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
8981
1887/2020. (XII. 7.) Korm. határozat
A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat módosításáról
8984

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.