A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. december 4.,

péntek


 

269. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
8924
557/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8929
558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
8933
559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
8934
1878/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2020. és 2021. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról
8936
1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról
8939
1880/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
A Külföldi Nyelvtanulási Program megvalósításáról
8941
1881/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
Az egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Németországi Szövetségi Köztársaság Fegyveres Erői, az Afgán Nemzeti Védelmi és Biztonsági Erők és a NATO Bázis Üzemeltető Csoport részére történő térítésmentes átadásáról
8942
1882/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8958
1883/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00045 azonosító számú [„Lépések Tiszanánán a szegregátumban élők életminőségének javításáért” – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című] projekt összköltségének növeléséről
8961
1884/2020. (XII. 4.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
8963
109/2020. (XII. 4.) ME határozat
A Magyar–Angolai Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
8963
110/2020. (XII. 4.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról
8964

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.