A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381550. látogatója

Budapest

2020. december 2.,

szerda


 

266. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről
8775
539/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez kapcsolódó, a Spanyol Királyság csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv kihirdetéséről
8777
540/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez kapcsolódó, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv kihirdetéséről
8782
541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről
8787
542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról
8789
543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8791
544/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8792
545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet
A paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8800
1008/2020. (XII. 2.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság háromtagú állandó tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről
8803
1009/2020. (XII. 2.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
8804
25/2020. (XII. 2.) AB határozat
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 219. §-ára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapítása
8805
26/2020. (XII. 2.) AB határozat
A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
8823
1865/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8841
1866/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt társadalmi igények megvalósítását szolgáló térségi vasút- és autóbuszállomás-fejlesztésekről
8841
1867/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek vízkár-elhárítási és a Balaton vízminőségének javítása érdekében végzett védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízilétesítmények, védművek helyreállításának 2020. évi többletfinanszírozásáról
8842
1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról
8842
1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
Települési önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatásról
8843
1870/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
8846
1871/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A komáromi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
8847
1872/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A békéscsabai repülőtér fejlesztésének támogatásáról
8848
1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről
8852
1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
Református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról
8852
1875/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának ideiglenes elhelyezéséhez szükséges támogatás biztosításáról
8854
1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok bűnmegelőzési tárgyú, valamint szervezetalakítási okok miatt szükséges módosításáról
8855
1877/2020. (XII. 2.) Korm. határozat
A Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
8857
108/2020. (XII. 2.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
8857

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.