A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2020. november 30.,

hétfő


 

264. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXXIII. törvény
A családi gazdaságokról
8692
533/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8716
534/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
8717
16/2020. (XI. 30.) NVTNM rendelet
Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
8718
59/2020. (XI. 30.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8719
46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
8721
1862/2020. (XI. 30.) Korm. határozat
A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
8722
1863/2020. (XI. 30.) Korm. határozat
Előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet javára történő többletforrás biztosításról
8723
107/2020. (XI. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya közötti kőolajkészletezési szerződésekről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8723

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.