A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. november 28.,

szombat


 

262. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet
A hívásvégződtetési díjak meghatározásának elveiről és kritériumairól
8607
6/2020. (XI. 28.) NMHH rendelet
A kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az Európai Unión belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésének részletes szabályairól
8608
45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról
8613
534/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8631
535/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8631
536/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
8632
537/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8632
538/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
8633
539/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
8633
540/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
8634
541/2020. (XI. 28.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
8634
542/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
8635
543/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
8635
544/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
8635
545/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8636
546/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8636
547/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8636
548/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8637
549/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8637
550/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8637
551/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8638
552/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8638
553/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8638
554/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8639
555/2020. (XI. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8639
1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről
8639
1858/2020. (XI. 28.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. július–augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8641
1859/2020. (XI. 28.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. július–augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8643
1860/2020. (XI. 28.) Korm. határozat
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
8647

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.