A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. november 26.,

csütörtök


 

261. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXV. törvény
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
8316
2020. évi CXVI. törvény
A Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
8325
2020. évi CXVII. törvény
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról
8348
2020. évi CXVIII. törvény
Egyes adótörvények módosításáról
8448
2020. évi CXIX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
8511
2020. évi CXX. törvény
Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
8530
2020. évi CXXI. törvény
Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
8534
2020. évi CXXII. törvény
Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
8564
527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet
Az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8569
42/2020. (XI. 26.) BM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
8584
43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal összefüggő módosításáról
8586
1852/2020. (XI. 26.) Korm. határozat
A személyazonosító igazolvány biztonságának megerősítéséhez és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő egyes fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról
8591
1853/2020. (XI. 26.) Korm. határozat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztéséről
8592
1854/2020. (XI. 26.) Korm. határozat
Az Örmény Apostoli Egyház iraki érsekség zakhoi templom és közösségi épület, a szíriai érsekség homszi Szent Mesrop templom, valamint a Sahagian Örmény Általános Iskola és a damaszkuszi Örmény Kulturális Központ újjáépítésének a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
8593
1855/2020. (XI. 26.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban álló épületek bontása érdekében szükséges további intézkedésekről
8594
1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról
8595

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.