A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381013. látogatója

Budapest

2020. november 20.,

péntek


 

254. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXIII. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
8085
2020. évi CXIV. törvény
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnál foglalkoztatottak jogállásváltozásához szükséges egyes törvények módosításáról
8091
511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8094
44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet
A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
8096
45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet
A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
8099
46/2020. (XI. 20.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról
8102
15/2020. (XI. 20.) KKM rendelet
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
8114
1828/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A "Magyarország - Nemzetközi Pénzügyi Társaság Együttműködési Alap" meghosszabbításáról, valamint 10 millió USD donor hozzájárulás befizetéséről
8115
1829/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási arányának növelése érdekében szükséges intézkedésekről
8115
1830/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
8116
1831/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Jászkisér Város Önkormányzat fejlesztési programjának támogatásáról
8116
1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről
8119
1833/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
8120
1834/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
8121
1835/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
Az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3-20 azonosító jelű, "Kertészeti üzemek korszerűsítése" című felhívásra, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, "Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
8123
1836/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról
8123
1837/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében végzett feladatokról, valamint a Miniszterelnökség fejezetnél felmerült többletkiadások fedezetének biztosításáról
8124
1838/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
8124

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.