A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380407. látogatója

Budapest

2020. november 18.,

szerda


 

251. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet
Az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
8006
41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
8017
1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről
8018
1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
8018
1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról
8032
1819/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról
8032
1820/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt megvalósításához szükséges többlettámogatás biztosításáról
8033
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről
8034
1822/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A Science Park Szeged területén kialakítandó inkubátorház fejlesztéséről
8037
1823/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
A magyar állam Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaságban fennálló társasági részesedésének a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
8038
1824/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú („Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban ERFA” című) projekt összköltségének növeléséről
8039
1825/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00112 azonosító számú („Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről
8041
105/2020. (XI. 18.) ME határozat
Országos kórház-főigazgató kinevezéséről
8043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.