A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380820. látogatója

Budapest

2020. február 19.,

szerda


 

25. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
894
19/2020. (II. 19.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
897
20/2020. (II. 19.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
898
21/2020. (II. 19.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
899
22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
900
1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
903
1052/2020. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról
905
1053/2020. (II. 19) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat vasútfejlesztési felülvizsgálatáról
905
1054/2020. (II. 19.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának vis maior helyzet okán szükséges magasépítési beruházás rendkívüli sürgősséggel történő megvalósításáról
906
16/2020. (II. 19.) ME határozat
Magyarország és az Indiai Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
907

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.