A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380405. látogatója

Budapest

2020. november 17.,

kedd


 

249. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
7973
504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet
Az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7973
40/2020. (XI. 17.) MNB rendelet
A „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7976
4/2020. (XI. 17.) NMHH rendelet
Az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet módosításáról
7978
40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
7979
41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról
7980
42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
7981
35/2020. (XI. 17.) OGY határozat
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7983
36/2020. (XI. 17.) OGY határozat
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
7983
1799/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósításra kerülő egyes hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
7984
1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról
7986
1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról
7986
1802/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont fejlesztéséről
7989
1803/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
7989
1804/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A magyar irodalom és kultúra ápolásának, valamint terjesztésének támogatásáról
7990
1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról
7991
1806/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A bácsalmási kézilabda munkacsarnok építéséről
7992
1807/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A balassagyarmati kézilabda munkacsarnok építéséről
7993
1808/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A besenyőtelki tornaterem építéséről
7993
1809/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A budakeszi tanuszoda építéséről
7994
1810/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A Csengelei Általános Iskola tornatermének építéséről
7995
1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A letenyei tanuszoda építéséről
7995
1812/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A sarkadi tanuszoda építéséről
7996
1813/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához biztosított források felhasználásáról
7997
1814/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola teljes körű felújításáról
7997
1815/2020. (XI. 17.) Korm. határozat
A Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Nemzeti Emlékezet Múzeuma és a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
7998

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.