A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381550. látogatója

Budapest

2020. november 11.,

szerda


 

243. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CX. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
7678
2020. évi CXI. törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
7761
2020. évi CXII. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról
7762
15/2020. (XI. 11.) NVTNM rendelet
A HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
7763
2/2020. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
7764
Knk.III.37.660/2020/2. számú végzés
A Kúria végzése
7770

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.