A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380408. látogatója

Budapest

2020. február 18.,

kedd


 

24. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2020. (II. 18.) Korm. rendelet
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
802
1/2020. (II. 18.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
803
2/2020. (II. 18.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
818
1/2020. (II. 18.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
863
2/2020. (II. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
863
1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat
Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről
864
1047/2020. (II. 18.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
883
1048/2020. (II. 18.) Korm. határozat
Az egyes kormányhatározatokban rögzített forrásbiztosítási feladatok végrehajtásáról
885
1049/2020. (II. 18.) Korm. határozat
A Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
890
1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat
A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
890
15/2020. (II. 18.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről
891

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.