A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2020. november 4.,

szerda


 

239. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
7580
481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
7582
482/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7582
10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
7583
13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelet
A Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
7586
55/2020. (XI. 4.) AM rendelet
Természetvédelmi területek létesítéséről vagy védettségének fenntartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7587
39/2020. (XI. 4.) BM rendelet
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
7600
40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról
7604
Köf.5018/2020/5. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7619
Köf.5021/2020/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7622
33/2020. (XI. 4.) OGY határozat
Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
7627
34/2020. (XI. 4.) OGY határozat
Az állattenyésztők napjáról
7627
505/2020. (XI. 4.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
7628
1737/2020. (XI. 4.) Korm. határozat
Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról
7628
1738/2020. (XI. 4.) Korm. határozat
A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedésekről
7629
1739/2020. (XI. 4.) Korm. határozat
A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásáról
7630

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.