A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381011. látogatója

Budapest

2020. október 30.,

péntek


 

235. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról
7487
476/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról
7510
477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
A lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
7512
4/2020. (X. 30.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
7515
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról
7534
1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről
7548
1727/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról
7548
1728/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
7552
1729/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Lővérek Program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ területét érintő ingatlanok terület-előkészítési munkálatok elvégzése érdekében szükséges támogatás biztosításáról
7555
1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről
7555
1731/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakításához szükséges támogatás biztosításáról
7556
1732/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megállapodás szerinti fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
7558
1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó „Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról
7560
100/2020. (X. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
7562
101/2020. (X. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
7562

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.