A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382253. látogatója

Budapest

2020. október 27.,

kedd


 

231. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CIV. törvény
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
7251
466/2020. (X. 27.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7260
467/2020. (X. 27.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7261
52/2020. (X. 27.) AM rendelet
Egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
7262
53/2020. (X. 27.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról
7316
1693/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Magyarország Montreáli Főkonzulátusa megnyitásáról, valamint egyes nem önálló képviseleteinek megnyitásához szükséges intézkedésekről
7330
1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat
A V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről
7330
1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat
A fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedésekről
7332
1696/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Az egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról
7336
1697/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Ceglédi Tankerületi Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről
7337
1698/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás fenntartásában működő Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája részére új óvoda építésének előkészítéséről
7337
1699/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának előkészítéséről
7338
1700/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről
7338
1701/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye felújításának előkészítéséről
7339
1702/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tetőfelújítási és az azzal összefüggő épületszerkezeti munkálatainak elvégzéséhez szükséges intézkedésekről
7339
1703/2020. (X. 27.) Korm. határozat
Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról
7340
97/2020. (X. 27.) ME határozat
Az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről
7340

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.