A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. október 21.,

szerda


 

228. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről
7187
462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet
A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
7189
463/2020. (X. 21.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7192
38/2020. (X. 21.) MNB rendelet
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
7199
39/2020. (X. 21.) MNB rendelet
Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról
7200
17/2020 (X. 21.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
7203
39/2020. (X. 21.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
7204
10/2020. (X. 21.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
7217
476/2020. (X. 21.) KE határozat
A Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való ismételt megerősítéséről
7220
477/2020. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7220
478/2020. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7221
479/2020. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7221
480/2020. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
7222
481/2020. (X. 21.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
7222
482/2020. (X. 21.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
7223
483/2020. (X. 21.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
7223
1683/2020. (X. 21.) Korm. határozat
Az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2021. évi előirányzatából történő átcsoportosításról
7224
1684/2020. (X. 21.) Korm. határozat
A Garantiqa Krízis Garanciaprogram kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról
7226
96/2020. (X. 21.) ME határozat
A Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
7227

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.