A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380407. látogatója

Budapest

2020. október 20.,

kedd


 

227. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
454/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
7131
455/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
7133
456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
7135
457/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
7136
458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7138
459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7140
460/2020. (X. 20.) Korm. rendelet
A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
7142
36/2020. (X. 20.) MNB rendelet
Az „Állami Számvevőszék” ezüst emlékérme kibocsátásáról
7150
37/2020. (X. 20.) MNB rendelet
Az „Állami Számvevőszék” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7152
Köf.5019/2020/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7154
30/2020. (X. 20.) OGY határozat
A Kúria elnökének megválasztásáról
7157
468/2020. (X. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
7157
469/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7158
470/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7159
471/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7159
472/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7159
473/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7160
474/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói felmentésről
7160
475/2020. (X. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7160
1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről
7161
1671/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátásának megerősítéséről
7163
1672/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
7163
1673/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A nemzeti identitás erősítését célzó programok jövőbeni folytatásához szükséges többlettámogatás biztosításáról
7172
1674/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról
7172
1675/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A magyarországi nyaralóhajózás elindítására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről
7173
1676/2020. (X. 20.) Korm. határozat
Az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról
7173
1677/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A mohácsi tornaterem építéséről
7174
1678/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A téti tanuszoda építéséről
7175
1679/2020. (X. 20.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú („Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről
7176
1680/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú („A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
7178
1681/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
7180
1682/2020. (X. 20.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7184
95/2020. (X. 20.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja kinevezésének visszavonásáról és új tag kinevezéséről
7184

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.