A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380408. látogatója

Budapest

2020. október 15.,

csütörtök


 

225. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2020. (X. 15.) AB határozat
A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
7062
1658/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról
7069
1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről
7071
1660/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről
7073
1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat
Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
7074
1662/2020. (X. 15.) Korm. határozat
Az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
7075
1663/2020. (X. 15.) Korm. határozat
Egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról
7078
1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról
7079
1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
7085
1666/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról
7087
1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről
7088
1668/2020. (X. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-2.1.1-16-2016-0008 azonosító számú („Kincses Szeglet Otthon – speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében” című) projekt összköltségének növeléséről
7089
1669/2020. (X. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7091

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.