A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2020. október 14.,

szerda


 

223. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XCVII. törvény
Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
6978
2020. évi XCVIII. törvény
A Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondásáról
6988
2020. évi XCIX. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvény módosításáról
6988
38/2020. (X. 14.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományát érintő egyes rendelkezések módosításáról
6990
13/2020. (X. 14.) HM rendelet
Egyes jogállási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
6999
14/2020. (X. 14.) HM rendelet
A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról
7026
15/2020. (X. 14.) HM rendelet
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról
7026
37/2020. (X. 14.) ITM rendelet
Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról
7027
1655/2020. (X. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
7033
1656/2020. (X. 14.) Korm. határozat
Az erdélyi intézmények programjainak és működésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
7033
1657/2020. (X. 14.) Korm. határozat
A Békéscsaba, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről
7034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.