A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381549. látogatója

Budapest

2020. október 7.,

szerda


 

220. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
452/2020. (X. 7.) Korm. rendelet
Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
6906
48/2020. (X. 7.) AM rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
6908
34/2020. (X. 7.) ITM rendelet
Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6909
35/2020. (X. 7.) ITM rendelet
A tengeri halászati ágazat munkafeltételeiről
6926
29/2020. (X. 7.) OGY határozat
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017. január – 2018. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
6938
1643/2020. (X. 7.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
6938
1644/2020. (X. 7.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról
6943

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.