A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2020. február 13.,

csütörtök


 

22. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2020. (II. 13.) KKM rendelet
A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról
752
1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről
753
1032/2020. (II. 13.) Korm. határozat
Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti szurkolói programjainak megvalósításához szükséges intézkedésekről
753
1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről
754
1034/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A Bocuse d'Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítéséhez szükséges kormányzati támogatásról
755
1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
756
1036/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
758
1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi uszodaberuházás közműfejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról
758
1038/2020. (II. 13.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritási tengelyén egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
759
1039/2020. (II. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Budapest Kelenföld - Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint forrásszerkezetének módosításáról
762
1040/2020. (II. 13.) Korm. határozat
A Premontrei Női Kanonokrend kolostor bővítési beruházásának kiegészítő támogatásáról
764
14/2020. (II. 13.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
764

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.