A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381019. látogatója

Budapest

2020. október 5.,

hétfő


 

219. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
451/2020. (X. 5.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
6753
3/2020. (X. 5.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
6756
35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról
6845
33/2020. (X. 5.) ITM rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6849
1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat
Az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről
6878
1632/2020. (X. 5.) Korm. határozat
Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról
6880
1633/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztéséről
6881
1634/2020. (X. 5.) Korm. határozat
Az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelyének komplex felújításáról
6881
1635/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Békésen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről
6882
1636/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Sümegen létesítendő kézilabda munkacsarnok építéséről
6883
1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről
6883
1638/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanterem építéséről
6884
1639/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat módosításáról
6885
1640/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
6885
1641/2020. (X. 5.) Korm. határozat
A TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002 azonosító számú („A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt összköltségének növeléséről
6900
1642/2020. (X. 5.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
6902
89/2020. (X. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6903
90/2020. (X. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkárok kinevezéséről
6903
91/2020. (X. 5.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
6904

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.