A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381529. látogatója

Budapest

2020. szeptember 28.,

hétfő


 

213. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
6593
9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
6594
2/2020. KJE határozat
A Kúria közigazgatási jogegységi határozata
6595
1601/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
6600
1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
6600
1603/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az államtól átvett közfeladatok ellátásához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról
6612
1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 20212024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
6612
1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről
6613
1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú („Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6614
1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6616
1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú („Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
6619
1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 azonosító számú („A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőség-javító Programja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6621
1610/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Közel-Keleten végrehajtandó magyar–lengyel fejlesztési projekt megvalósításáról
6623
1611/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról
6623
1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozat
A Magyar–Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról
6624
79/2020. (IX. 28.) ME határozat
A Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
6624
80/2020. (IX. 28.) ME határozat
A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
6625

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.