A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. szeptember 22.,

kedd


 

210. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
6538
438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet
A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól
6541
35/2020. (IX. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
6545
36/2020. (IX. 22.) BM rendelet
Egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6547
37/2020. (IX. 22.) BM rendelet
A külföldi magyar intézetek tevékenységét népszerűsítő honlap infrastruktúrájának üzemeltetése és fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
6549
1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
6550
26/2020. (IX. 22.) OGY határozat
A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
6552
27/2020. (IX. 22.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
6552
28/2020. (IX. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
6553
422/2020. (IX. 22.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6553
423/2020. (IX. 22.) KE határozat
Tárca nélküli miniszter kinevezéséről
6554
424/2020. (IX. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6554
425/2020. (IX. 22.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6555
426/2020. (IX. 22.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6555
1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat
Az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról
6556

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.