A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381012. látogatója

Budapest

2020. szeptember 21.,

hétfő


 

209. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról
6457
435/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás Magyarország tekintetében történő megszüntetéséről
6462
436/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
6462
45/2020. (IX. 21.) AM rendelet
A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről
6465
1588/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
6509
1589/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
A fővárosi kerületek belterületi és külterületi, szilárd burkolat nélküli útjainak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
6515
1590/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
6517
1591/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlan helyzetének rendezéséről
6518
1592/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
A soproni Fertő tó és környezetének fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésről
6518
1593/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00006 azonosító számú ("Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán" című) projekt forrásbiztosításához szükséges projektek közötti átcsoportosításról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6519
1594/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt összköltségének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6521
1595/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2020-00008 azonosító számú ("Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítása" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6523
1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint kormányhatározat módosításáról
6525
1597/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező, a soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert fejlesztéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról
6532
1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről
6532
76/2020. (IX. 21.) ME határozat
A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda közötti vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6536

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.