A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. szeptember 16.,

szerda


 

206. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
6426
30/2020. (IX. 16.) MNB rendelet
A rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról
6427
44/2020. (IX. 16.) AM rendelet
A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból, a baromfi genetikai alapokkal foglalkozó innovatív vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
6432
34/2020. (IX. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
6434
33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
6437
14/2020. (IX. 16.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet Nemzeti Exportvédelmi Programmal összefüggő módosításáról
6440
421/2020. (IX. 16.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
6444
1586/2020. (IX. 16.) Korm. határozat
A COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról
6444

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.