A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381640. látogatója

Budapest

2020. szeptember 9.,

szerda


 

202. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2020. (IX. 9.) NMHH rendelet
A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
6346
32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelet
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
6354
1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat
Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről
6356
1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
6356
1575/2020. (IX. 9.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok támogatásáról, valamint egy települési önkormányzat támogatását érintő kormányhatározat módosításáról
6371
1576/2020. (IX. 9.) Korm. határozat
A Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás nyújtásáról
6374
72/2020. (IX. 9.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
6374
73/2020. (IX. 9.) ME határozat
Kormánymegbízott felmentéséről és kormánymegbízott kinevezéséről
6375

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.