A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381026. látogatója

Budapest

2020. szeptember 3.,

csütörtök


 

200. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
6320
421/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
6324
12/2020. (IX. 3.) NVTNM rendelet
A ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6326
71/2020. (IX. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6327

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.