A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. augusztus 25.,

kedd


 

194. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
6117
15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról
6132
30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
6135
9/2020. (VIII. 25.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2019. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról
6142
356/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6146
357/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6146
358/2020. (VIII. 25.) KE határozat
A Nemzeti Választási Iroda elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról
6148
359/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6148
360/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6149
361/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
6149
362/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
6150
363/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6150
364/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6151
365/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6151
366/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6152
367/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6152
368/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6153
369/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6153
370/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6154
371/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6154
372/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6155
373/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6155
374/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
375/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6156
376/2020. (VIII. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6157
1551/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 elfogadásáról
6157
1552/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a HIT Gyülekezete közötti, az egyház közfeladat-ellátásáról, társadalmi és közéleti tevékenységéről szóló szerződés megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról
6158
1553/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
A Magyar Atlétikai Szövetség 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó, „Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program” szakmai programja megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
6162
1554/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
A paksi labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
6163
1555/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat
A Népművészet Mestere díj 2020. évi adományozásáról
6164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.