A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. augusztus 19.,

szerda


 

192. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet
Az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról
6050
42/2020. (VIII. 19.) AM rendelet
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet, valamint a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról
6065
43/2020. (VIII. 19.) AM rendelet
A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosításáról
6071
28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet
A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól
6072
29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
6074
355/2020. (VIII. 19.) KE határozat
Bírói felmentésről
6109
1550/2020. (VIII. 19.) Korm. határozat
Az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
6109

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.