A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2020. augusztus 17.,

hétfő


 

191. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról
6003
402/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6016
403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
6019
404/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
6022
405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6023
1535/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Magyarország kormányzati Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) tagságának létesítéséről
6024
1536/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények alapján létrehozott közös bizottságokkal kapcsolatos kormányzati tevékenységről
6024
1537/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshely létesítéséről
6025
1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
6026
1539/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakasza egyes projektelemeinek lezárásáról
6028
1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések rendezéséről
6028
1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
6033
1542/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről
6037
1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről
6037
1544/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges további intézkedésekről
6038
1545/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról
6039
1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosító számú ("Nagykapornak vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6040
1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú ("A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6042
1548/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a VP1-1.2.2-16 azonosító számú Tájékoztatási szolgáltatás felhívás keretében támogatott projektje támogatásának növeléséről
6044
1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6046
65/2020. (VIII. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6046
66/2020. (VIII. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
6047
67/2020. (VIII. 17.) ME határozat
A Magyarország és Szlovénia között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről
6047

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.