A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. február 6.,

csütörtök


 

19. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2020. (II. 6.) AM rendelet
Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosításáról
476
4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet
Egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
476
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
500
63/2020. (II. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
532
64/2020. (II. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
532
65/2020. (II. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
533
66/2020. (II. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
533
67/2020. (II. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
534
68/2020. (II. 6.) KE határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
534
1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
534
1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
538
1021/2020. (II. 6.) Korm. határozat
A 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról
543
11/2020. (II. 6.) ME határozat
A Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról
545
12/2020. (II. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
545

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.