A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2020. augusztus 14.,

péntek


 

189. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
5953
1516/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseletei biztonságának megerősítésével kapcsolatos kolóniavédelmi feladatok ellátásáról
5961
1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról
5962
1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről
5966
1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról
5967
1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról
5968
1521/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatokban foglalt feladatok visszavonásáról és módosításáról
5971
1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5972
1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5975
1524/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról
5979
1525/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
5979
1526/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú ("Egy nagy álom megvalósulása - Kolostorkiváltás Segesden" című) projekt támogatásának növeléséről
5980
1527/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.3-17-2017-00051 azonosító számú ("A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Hajléktalanok Átmeneti Szállásának fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről
5982
1528/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2020-00007 azonosító számú ("471. sz. főút fejlesztése Debrecen-Hajdúsámson között, Hajdúsámson elkerülővel" című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5984
1529/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
5986
1530/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, ("Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása" című) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
5989
1531/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
5991
1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A paksi Integrált Központ előkészítésének támogatásáról
5991
1533/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs paksi épületének felújításáról és bővítéséről
5993
1534/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakításáról
5993
64/2020. (VIII. 14.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5994

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.